Szukasz sprawdzonego agenta nieruchomości?

akt notarialny mieszkania
  • 2023-03-07
  • Brak komentarzy

Formy własności mieszkania. Na co zwrócić uwagę podczas zakupu?

Z punktu widzenia kupującego najlepszą formą własności nieruchomości będzie pełna własność. Możemy jednak wyróżnić jeszcze inne formy praw do lokalu. Każda z nich w odmienny sposób wpływa na prawa i obowiązki właściciela. Czym się różnią i na co zwrócić uwagę przy zakupie?

Pełna własność, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu oraz lokal komunalny to podstawowe prawa do lokalu.

Pełna własność mieszkania

Pełna własność, to najbardziej pożądana forma własności. Oznacza, że posiadamy pełnię praw własności do samodzielnego lokalu mieszkalnego i możemy nim dowolnie rozporządzać. Oczywiście możemy to robić w ramach obowiązujących nas przepisów prawa.

Każdy taki lokal ma odrębną księgę wieczystą prowadzoną przez właściwy sąd rejonowy. Księga wieczysta to dokument, w którym znajdziemy szczegóły dotyczące nieruchomości takie jak jej lokalizację i powierzchnię. Potwierdza ona również stan prawny oraz określa właścicieli lokalu. Wraz z własnością mieszkania posiadamy prawo do części gruntu, na którym stoi budynek oraz prawo do części wspólnych nieruchomości.

Kupując mieszkanie własnościowe, musimy zweryfikować zapisy w księdze wieczystej. Dodatkowo możemy sprawdzić akt własności sprzedającego. Umowę kupna-sprzedaży mieszkania sporządza się w formie aktu notarialnego.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu to ograniczone prawo rzeczowe. Polega ono na tym, że osoba posiadająca prawo do lokalu może z niego korzystać i rozporządzać nim, a to oznacza między innymi, że możemy je przekazać w darowiźnie lub sprzedać. Mieszkanie może być również dziedziczone. Prawnym właścicielem mieszkania jest jednak spółdzielnia.

W przypadku spółdzielczego własnościowego prawa lokal może nie mieć założonej księgi wieczystej. Kupując tego typu nieruchomość, szczególnie jeśli będzie finansowana kredytem, będziemy potrzebowali ze spółdzielni zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami przez sprzedającego oraz zgodną na założenie księgi wieczystej. Później zostanie do niej wpisana hipoteka na rzecz banku.

Lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu

Lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu ma konstrukcję zbliżoną do najmu. W przeciwieństwie do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie jest ograniczonym prawem rzeczowym, a jedynie formą prawną na cudzej rzeczy.

Tego rodzaju mieszkania nie możemy nabyć od posiadacza prawa lokatorskiego, ponieważ nie może on nim dysponować.

Lokal komunalny

Właścicielem lokalu komunalnego jest gmina. Na podstawie lokalnego prawa udostępnia ona swoje lokale osobom spełniającym określone kryteria, na przykład takim, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i nie będą mogły sobie pozwolić na zakup własnego mieszkania. Osoby, które otrzymują prawo do użytkowania lokalu komunalnego, nie są jego właścicielami i nie mogą odsprzedać mieszkania.

W pewnych przypadkach lokator ma prawo do wykupu lokalu, który przechodzi na jego własność.

Zostaw Nam komentarz